Η ομάδα των εξειδικευμένων επιστημόνων της ΙΙΕ, έχει μακρόχρονη εμπειρία στα θέματα που πραγματεύεται και επιτυχημένη συνεργασία με πολλούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς.

 Οι δραστηριότητες της ΙΙΕ, όπως προαναφέρθηκε, δεν περιορίζονται μόνο στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικού εκπαιδευτικού περιεχομένου μέσω των συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών οργανισμών, αλλά και στην παροχή υπηρεσιών απ'ευθείας σε επιχειρήσεις.
Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια και συμβουλευτικές υπηρεσίες-consulting.Sorry, you don't have Java.
Designed by: NANTIA